Taket i fokus

I vårt affärskoncept "Taket i Fokus" så erbjuder vi följande.

Framtagande av Statusrapporter och Underhållsplaner för Era tak som ger ett effektivt och ekonomiskt hanterande för fastighetsägaren.
Klicka här


Drift och underhåll av tak, vi erbjuder en professionell service med hög tillgänglighet, god kunskap och lång erfarenhet.


Tillsyn ock skötsel av brandventilatorer, enl. Räddningsverkets, 2001:1 ”SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE”.
Klicka här


Taksäkerhet. "Taket – den utsatta arbetsplatsen.
Vi inventerar Era tak så att dom uppfyller Boverkets regler.
Klicka här


Renovering och nyproduktion av yttertak med välkända tätskiktsprodukter (APP och SBS) som har en 10-årig svensk garanti från IF och Godkännandebevis från SITAC.
Taket i Fokus (PDF fil) Klicka här